Welkom

Al 25 jaar verzorgt De Regenboogschool in Londen kwalitatief hoogstaand onderwijs in Nederlandse taal en Nederlandse en Vlaamse cultuur.

De school is sinds de oprichting in 1993 van een kleinschalig initiatief uitgegroeid tot een volwaardige school, waar in 2017 – 2018 op 37 zaterdagen per jaar inmiddels ca. 110 leerlingen tussen de 4 en 16 jaar gedurende drie uur les krijgen in de Nederlandse Taal en Nederlandse en Vlaamse Cultuur in zowel het primair als voortgezet onderwijs. De school ontleent haar naam aan ‘The Rainbow Montessori School’, waar De Regenboogschool in 1993 startte. Wij streven naar een reflectie van deze vrolijke, kleurrijke en spontane eigenschappen in onze leerlingen. In september 2015 verhuisde de school naar de Salusbury Primary School.