Aanmelding en aannamebeleid

Aanmelding

Aanmelden van uw kind kan vanaf 1 september, voor het schooljaar waarin uw kind 3 wordt (1 sept – 31 aug).  Het kind start in het schooljaar dat het 4 jaar is op 1 september. Tevens zijn er voor het komende schooljaar nog enkele plekken beschikbaar in groep 5 & 6 en het Voortgezet Onderwijs. U kunt hiervoor contact opnemen via admin.regenboogschool@gmail.com. U krijgt dan een inschrijfformulier toegestuurd.

Als een kind een plaats krijgt aangeboden, vindt de formele aanmelding plaats met een intakegesprek tussen de ouders en de directeur en/of de leerkracht waarbij de verwachtingen van de school en van de ouders kunnen worden besproken.

Voor ieder kind is er een proefperiode van een trimester. Mocht de beheersing van het Nederlands van het kind niet binnen taalrichting 1 of 2 (zie hieronder) blijken te vallen dan behoudt de school zich het recht om het lescontract te beëindigen.

Aannamebeleid

Voor aanname hanteert de Regenboogschool een aantal criteria:

  • Alleen NTC richting 1 en 2 kinderen worden aangenomen (Nederlands is de moedertaal van 1 van de 2 ouders);
  • Elk kind dat instroomt in groep 3 of hoger en niet rechtstreeks uit het Nederlands dagonderwijs komt, behoort in principe een toelatingstest te doen en een voldoende score hiervoor te halen voordat het kind officieel toegelaten kan worden. Een kind mag maximaal 1 jaar achterlopen op zijn/haar leeftijdsgenootjes.
  • Als er een wachtlijst is voor de groep van het kind, zal het kind op de wachtlijst komen.
  • Kinderen die al een broer of zus op school hebben, krijgen voorrang op de wachtlijst.

Ouderhulp

De Regenboogschool kan alleen bestaan met de hulp van de ouders. Van ouders van kinderen wordt verwacht dat ze drie keer per jaar meehelpen op school bij het surveilleren in de pauze en het rondbrengen van koffie en thee. Aan het begin van het schooljaar gaat hiervoor een online takenlijst rond, waarop ouders in kunnen tekenen. Voor ouders met kinderen in groep 1 & 2 bestaat een eigen pauzerooster dat door de leerkrachten uit die groepen wordt bijgehouden. Naast deze activiteiten, helpen de ouders van de groepen 1 t/m 4 bij 1 van de 4 culture activiteiten in het jaar: Kinderboekenweek, Sinterklaasviering, Koningsdag en de eindejaarspicknick.

NTC - Niveau (taalniveau)

Gezien de grote vraag naar plaatsen op de school geven wij alleen onderwijs aan kinderen uit taalrichtingen 1 en 2. Van taalrichting 1 (NTC 1) is sprake als het Nederlands de eerste taal, dus de thuistaal is. Engels is dan de taal van de sociale omgeving en de schooltaal van het dagonderwijs. Bij taalrichting 2 (NTC 2) gaat het om kinderen van wie een van de ouders het Nederlands als moedertaal heeft en ook zoveel mogelijk Nederlands met het kind spreekt. De andere ouder heeft een andere moedertaal waar het kind in meerdere of mindere mate mee opgroeit. Als deze taal Engels is, valt de tweede taal samen met de taal van de sociale omgeving en de schooltaal. Waar de taal van de andere ouder geen Engels is, kunnen de kinderen opgroeien met drie of zelfs vier talen. Kinderen in taalrichting 3 (NTC 3) hebben thuis een minimaal Nederlands taalaanbod. Een van de ouders heeft een Nederlandse achtergrond, maar heeft het Nederlands niet consequent met het kind gesproken. Onderwijs aan deze kinderen is in feite Nederlands als vreemde taal en hiermee geen moedertaalonderwijs. De Regenboogschool is niet geschikt voor NTC-3 kinderen.