Visie en missie

Missie

De Regenboogschool geeft Nederlandse taal- en cultuuronderwijs (NTC) binnen een schoolverband aan kinderen van 4 t/m 18 jaar, door daartoe bevoegde leraren en met gewaarborgde hoge kwaliteit en continuïteit in de regio Londen. De lessen in het primaire en voortgezet onderwijs dienen ertoe om de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de opvoeding van het kind. Vandaar dat naast het taalonderwijs, door de school ook cultuurlessen aangeboden worden. Voor succesvol onderwijs, hanteert de Nederlandse Inspectie voor het onderwijs 120 uren per jaar. Op onze school geven wij hier invulling aan door per jaar op 37 zaterdagen drie uur lessen te verzorgen en wekelijks huiswerk op te geven.

Visie

De school wil zelfstandig en laagdrempelig Nederlands taal- en cultuuronderwijs van hoge kwaliteit bieden op zowel primair- als voortgezet onderwijsniveau, zodat een leerling zonder problemen kan instromen in (vervolg)onderwijs in Nederland.

Schoolklimaat

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Om dit te laten slagen, spelen ouders, leerkrachten en leerlingen hierin een belangrijke rol. Omdat de lessen in het weekend plaatsvinden, streven wij naar een ontspannen sfeer waardoor de kinderen het leren van Nederlands eerder als een spel en gezellig samenzijn ervaren, dan als een zesde schooldag in een toch al drukke Engelse schoolweek. Uiteindelijk willen we dat ieder kind iedere zaterdagmorgen graag naar onze school toekomt en met plezier uitkijkt naar de week daarop volgend.