4/5 mei 2017

Ook dit jaar is er aandacht besteed aan de 4/5 mei viering. Op zaterdag 22 april is commandant Rob Arts langs geweest tijdens de les om over 4/5 mei te praten met de leerlingen van groep 5 en hoger.
Tevens hebben deze leerlingen gedichten gemaakt over 4/5 mei, welke zijn afgedrukt in het programmaboekje van de 4 mei herdenking op de Nederlandse begraafplaats in Mill Hill, Noord Londen.
Tijdens deze herdenking hebben een aantal leerlingen hun gedichten
voorgedragen voor alle aanwezigen, en hebben een aantal leerlingen geholpen bij het leggen van de kransen. De aanwezige kinderen waren onder de indruk van de mooie ingetogen ceremonie op de Nederlandse erebegraafplaats.