Alumnigesprekken 2020: Terug naar Nederland, en dan…?

Nederland

Begin juni heeft onze directeur Anne Bos met drie gezinnen gesproken die in de afgelopen twee jaar naar Nederland verhuisden, om te horen hoe zij de overgang van het VK naar Nederland hebben ervaren en dan met name waar de kinderen tegenaan liepen bij de start in het Nederlandse onderwijs.

De zes kinderen in verschillende leeftijden startten in Nederland in groep 5, 7, 8 en in de brugklas van het VO (gymnasium 1).

Vrijwel alle zes liepen in het begin aan tegen een kleine achterstand bij spelling en woordenschat, maar zaten bij begrijpend lezen op niveau. Vijf van de zes leerlingen hebben de achterstand op spelling en woordenschat binnen het schooljaar ruim ingelopen (“ze scoorde bij de start van het schooljaar een onvoldoende, maar heeft nu aan het einde van het jaar een 8”). Een leerling blijft er wat moeite mee hebben, maar deze leerling is volgens de ouder sowieso beter in beta vakken dan in taal.

Wat de leerlingen een erg leuke ervaring vonden, was dat de spreekbeurten en boekbesprekingen in Nederland exact gaan als op De Regenboogschool. Dit is iets wat op de Engelse scholen nauwelijks of niet gebeurt en ze vonden het fijn om te ervaren dat ze dit bij ons al geleerd hadden en ook dat de aanpak en uitvoering gelijk aan elkaar zijn.

Over het geheel kijken de drie gezinnen met veel plezier terug op de tijd bij ons op school. “Onze kinderen hebben het nooit als school ervaren, maar meer als een leuke club”. Ook denken ze dat de Regenboogschool ervoor gezorgd heeft dat de aansluiting op het Nederlandse onderwijs vrijwel probleemloos is verlopen.

We zullen deze zogenaamde ‘alumnigesprekken’ jaarlijks gaan uitvoeren, zodat we ons onderwijs kunnen blijven verbeteren en zorg kunnen blijven dragen voor een zo probleemloos mogelijke aansluiting op het onderwijs in Nederland en Vlaanderen.