Nieuwsbrief mei 2017

Welkom

Het schooljaar is alweer bijna voorbij, nog 2 lessen te gaan. De afgelopen maanden waren drukke weken met naast de lessen de Koningsdag, 4/5 mei, de schoolinspectie en de Algemene Ledenvergadering en de eindejaarspicknick. In deze nieuwsbrief een kort verslag van deze activiteiten, een aantal mededelingen en wijzigingen voor het komende schooljaar. En zet vast zaterdag 9 september in je agenda als start van het nieuwe schooljaar.

Belangrijke data

  • Laatste schooldag – 15 juli
  • Eerste schooldag 2017/2018  – 9 sept
  • Kinderboekenweek – 14 okt

Afscheid Ilona en Maud

Eind van dit schooljaar (op zaterdag 15 juli) zullen we helaas afscheid moeten nemen van onze directrice Ilona Groen , die deze rol afgelopen jaren met FluVaccination. https://ballyholmedental.co.uk/xenical-online/ available from September 1st. verve heeft uitgevoerd.
Namens alle ouders willen we haar hartelijk bedanken voor haar inzet en harde werk en alles wat ze de afgelopen jaren voor de school heeft betekend. We wensen haar veel succes met de verhuizing naar Nederland en in haar nieuwe baan!
Tevens hebben we reeds officieel afscheid genomen van de voorzitter van het bestuur Maud Nauta. Zij heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de school, die onder haar voorzitterschap flink is gegroeid en waarvoor Maud enorm veel werk heeft verzet. Ondanks dat het voorzitterschap officieel reeds is overgedragen, blijft Maud tot het eind van het jaar betrokken bij het bestuur, om de overdracht goed te laten verlopen. Wij willen haar voor haar tomeloze inzet en de hulp tot het eind van het schooljaar hartelijk bedanken.

Nieuwe (adjunct) Directeur

Door het vertrek van Ilona is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe directeur en we zijn verheugd om te melden dat de Regenboogschool voor het volgende jaar een nieuwe directeur en adjunct-directeur heeft gevonden.
Anne Bos is de nieuwe directeur en tevens leerkracht voor het voortgezet onderwijs en Marietje Jansen is de nieuwe adjunct directeur en tevens de nieuwe leerkracht voor groep 6. Beiden zullen af en toe vast dit schooljaar op school rondlopen, om zo de taken goed van Ilona te kunnen overnemen.
We willen Anne en Marietje van harte welkom heten en hopen dat ze het zeer naar hun zin krijgen op de Regenboogschool.

Verslag ALV

Op zaterdag 24 juni vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. In totaal waren er rond de 20 ouders aanwezig. De belangrijkste besluiten die tijdens de vergadering zijn genomen zijn de volgende:
  • wijziging statuten: leerkrachten maken geen onderdeel uit van de leden van de school (dat zijn de ouders), maar zijn in dienst van de school. Tot nu toe was dit nog niet gescheiden in de statuten, aangezien in het verleden bijna alle leerkrachten tevens ouders waren.
  • er is een nieuwe bestuursvoorzitter gekozen: Nelke Droppert . Zij zal Maud Nauta opvolgen, Nelke zal door Janne de Haan worden ondersteund als vice voorzitter. De rest van de bestaande bestuursleden is herkozen.
Daarnaast is tevens het financieel jaarverslag over 2016 toegelicht. We danken iedereen voor zijn aanwezigheid.

Schoolinspectie

Zaterdag 6 mei is de schoolinspectie langs geweest voor de 3-jaarlijkse inspectie. De beoordeling van de school gebeurt op basis van bezoeken aan de klas, gesprekken met ouders, bestuur en leerkrachten en inzicht in vele documenten van de school. Momenteel heeft de Regenboogschool een concept van het rapport van de inspecteur ontvangen. Nog niet alles is definitief, maar we kunnen al wel melden dat de beoordeling van de school op alle punten wederom voldoende tot goed is.
We willen iedereen die heeft meegewerkt aan de inspectie bedanken. Zodra het rapport definitief is, zal dit worden gedeeld met de ouders.

Koningsdag 2017

Dit jaar werd onze koning 50 jaar en dat werd ook op de Regenboogschool uitgebreid gevierd. Koekhappen, zaklopen, drie-benen race, eierrace, spijkerpoepen en natuurlijk sjoelen. Alle leuke ouderwetse Nederlandse spelletjes konden er gedaan worden. Het leverde veel leuke races op tussen families, binnen families en tussen vriendjes en vriendinnetjes. Dit jaar was er ook een professionele schminkster die de kinderen binnen een paar minuten omtoverde tot
prachtige creaties.
Tanja, eigenaresse van kayasieraden.nl en moeder van drie kinderen die allen op de Regenboogschool zitten, had net als vorig jaar weer haar sieraden meegebracht waar alle kinderen hun eigen armbandje of kettinkje konden maken. Wederom een groot succes.
En dan natuurlijk onze eigen Regenboog vrijmarkt inclusief een aantal leerlingen die muziek maakten. Een heel leuk initiatief dat hopelijk
volgend jaar wordt gecontinueerd. Het was een geweldige dag die niet mogelijk geweest zou zijn zonder de hulp van ouders, leerlingen en
leraren.

Eindejaarspicknick

Afgelopen zaterdag vond de einde-jaarspicknick plaats. Na een zeer warme week, wat het iets koeler deze dag, hetgeen perfect weer was voor een picknick. Net als vorig jaar had iedereen weer ruim voldoende eten en drinken meegenomen op deze ‘bring & share’ picknick. Iedereen bedankt voor alle bijdragen, waarbij de fruitegel toch wel een bijzondere
vermelding waard is (zie foto). We hopen deze traditie de komende jaren voort te kunnen zetten!

Nieuwe website

De huidige website is aan vernieuwing toe en daarom wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe website voor de Regenboogschool. De website wordt vooral ingezet om informatie te verstrekken aan nieuwe ouders en zal actuele informatie gaan bevatten over o.a. de
leerkrachten en het lesrooster. We bedanken alvast Carin Campanario en Margaret Gold voor hun inzet en werk.

4/5 mei

Ook dit jaar is er aandacht besteed aan de 4/5 mei viering. Op zaterdag 22 april is commandant Rob Arts langs geweest tijdens de les om over 4/5 mei te praten met de leerlingen van groep 5 en hoger. Tevens hebben deze leerlingen gedichten gemaakt over 4/5 mei, welke zijn afgedrukt in het programmaboekje van de 4 mei herdenking op de Nederlandse begraafplaats in Mill Hill, Noord Londen.
Tijdens deze herdenking hebben een aantal leerlingen hun gedichten voorgedragen voor alle aanwezigen, en hebben een aantal leerlingen geholpen bij het leggen van de kransen. De aanwezige kinderen waren onder de indruk van de mooie ingetogen ceremonie op de Nederlandse erebegraafplaats.

Kinderboekenweek

De eerste activiteit in het nieuwe schooljaar is de Kinderboekenweek op zaterdag 14 oktober. Zoals elk jaar willen we wederom een ruil markt voor kinderboeken organiseren: leerlingen kunnen 3 Nederlandse boeken van hun leesniveau meenemen om te ruilen voor 3 andere boeken. Elk jaar zijn er voldoende boeken voor de jongere kinderen om uit te kiezen,
maar minder voor de oudere kinderen (vanaf groep 6). Mocht iemand Nederlandse boeken vanaf groep 6 over hebben, de Regenboogschool kan ze goed gebruiken voor de Kinderboekenweek.

The Dutch Connection

Op zondagmiddag 17 september a.s. organiseert het Koning Willem Fonds (https://www.facebook.com/KoningWillemFonds/) een feestelijk evenement voor Nederlanders (en hun familie en vrienden) die in het VK wonen. Tussen 14.00 en 17.00 uur is er een programma met activiteiten voor jong en oud. De opbrengst van de middag gaat naar het Koning Willem Fonds. De toegang voor volwassenen bedraagt 10 pond en kinderen hebben gratis toegang.
Naast spelletjes, activiteiten en lekkere hapjes en drankjes, worden er tweedehands én nieuwe Nederlandse boeken verkocht, voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast zullen diverse Nederlandse
schrijvers voordragen uit eigen werk, waaronder Marcel van Driel, een hele bekende Nederlandse kinderboekenschrijver.
Mocht je zelf nog Nederlandse (kinder) boeken hebben die je weg wil geven (en niet gaat gebruiken voor de Kinderboekenweek op school): Het Koning Willem Fonds verkoopt ze graag voor het goede doel. Inleveren kan op school op de 1e lesdag na de vakantie (9 september).
Het evenement vindt plaats bij Trumpeters’ House, Old
Palace Yard, TW9 1PD Richmond.

Ouder enquête

Evenals vorig schooljaar is er ook dit jaar en ouder-enquete uit gestuurd, om te inventariseren wat de ouders vinden van de Regenboogschool en wat er kan worden verbeterd. Naar aanleiding van vorig jaar is de organisatie van de culturele activiteiten veranderd, is er meer aandacht besteed aan de communicatie met de ouders en hebben we de ouderparticipatie handiger proberen in te zetten.
Graag zouden we willen vragen of jullie de enquête zouden willen invullen, door te klikken op de link in de uitnodigings mail die inmiddels is verstuurd. Het invullen van de vragenlijst neemt slechts rond de 5 minuten in beslag. De ouders die de enquête reeds in hebben gevuld, willen we hartelijk bedanken voor de feedback.

Ouder rooster komend schooljaar

Allereerst willen we iedereen bedanken voor de hulp dit schooljaar. Om het komend schooljaar op zaterdag 9 september meteen goed te beginnen, zal er eind augustus een mailtje worden uitgestuurd waarin de ouders worden uitgenodigd om zich in te schrijven voor de oudertaken in de eerste helft van het komende schooljaar. De taken zijn grotendeels gelijk gebleven aan dit jaar: het betreft koffie rondbrengen, schoolpleinwacht en opruimen.
Net als vorig jaar, zal dit wederom online in te vullen zijn. We hopen
weer op jullie hulp te kunnen rekenen.

HRM kennis

Het bestuur is op zoek naar een ouder met HRM kennis, die zou willen adviseren bij het opstellen van een aantal standaard  documenten. Indien je over deze kennis beschikt en interesse hebt, kun je dit laten weten aan Nelke Droppert,  admin.regenboogschool@gmail.com

Prettige vakantie!

Als laatste willen we iedereen, na de laatste 2 zaterdagen les een hele prettige zomer- vakantie toewensen. In augustus zal er een mail worden uitgestuurd met informatie voor het nieuwe schooljaar, maar noteer vast
zaterdag 9 september in jullie agenda voor de eerste lesdag van het nieuwe schooljaar!