Nieuwsbrief juni 2019

De nieuwsbrief van juni met o.a. verslagen van Koningsdag, de 4/5 mei herdenking en het schoolrooster voor het komende schooljaar.