Nieuwsbrief maart 2018

Beste ouders,

Het is bijna niet voor te stellen dat we alweer over de helft van dit schooljaar zijn. Sinds de laatste nieuwsbrief is er een heleboel gebeurd. Na een fantastische Sinterklaasviering eind vorige jaar sloten we 2017 met een goed gevoel af. En 2018 ging voor de kinderen weer voortvarend van start. Er werd in de groepen veel tijd aan toetsen besteed. Inmiddels hebben alle leerlingen hun rapporten ontvangen, die voor jullie als ouders deze keer niet alleen op papier, maar voor het eerst ook digitaal te bekijken zijn via het leerlingen-volgsysteem waar we gebruik van maken, Parnassys. Een hele mijlpaal!

Lees verder….