Aankondiging Ouderworkshop door NOB – Zaterdag 17 november

Naast het geweldige feest dat we in juni vierden, zal op 17 november, in het kader van ons 25-jarig bestaan, een studiedag plaatsvinden om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven verbeteren. Om 10.15 uur zijn alle ouders van harte welkom in de centrale hal beneden in de school voor de workshop Help mijn kind is meertalig: meertalig opgroeien in een internationale omgeving’, door Barbara van Dorp, adviseur van Stichting NOB. In deze workshop kijkt zij met de ouders naar het belang van de moedertaal en hoe je hier als ouder het best op in kunt spelen en duikt ze in de feiten en fabels rondom meertaligheid.  [nb: hiermee vervalt de eerder aangekondigde workshop over leerprocessen en Cito uitslagen, die wordt later in het jaar gepland]
Zaterdag 17 november 10h15 – 11h00: Workshop voor Ouders ‘Help mijn kind is meertalig. Opgroeien in een internationale omgeving’