Vacature Directeur (en leerkracht) van de Regenboogschool

De huidige directeur zal in 2021 het VK verlaten. Daarom is de Regenboogschool in Londen per 1 maart 2021 op zoek naar een nieuwe enthousiaste en gedreven directeur voor gemiddeld ca. 6 uur per week, die tevens als leerkracht in dienst kan zijn voor ca. 4 – 5 uur per week, inclusief voorbereiding e.d.. Graag alleen reageren als u in Londen of omgeving woont of gaat wonen.

 


 

ALGEMENE INFORMATIE

Op de Regenboogschool in Queenspark (Noordwest-Londen) worden op 37 zaterdagen per jaar wekelijks, van 10.00 tot 13.00 uur, Nederlandse Taal en Cultuurlessen verzorgd voor ca. 125 leerlingen tussen 4 en 18 jaar. De school bestaat inmiddels 27 jaar en er werken momenteel negen leerkrachten en zeven onderwijsassistenten. Het bestuur bestaat uit ouders die hun bestuursrol als vrijwilliger vervullen. Het team wordt aangestuurd door een directeur
(tevens leerkracht), die wordt ondersteund door drie bouwcoördinatoren (onderbouw, midden/bovenbouw en vo).

De school huurt lesruimte in de Salusbury Primary School en beschikt daarmee over een prima schoollocatie met voldoende ruimte, op een centrale plek die goed bereikbaar is per openbaar vervoer.

De school kenmerkt zich door een goede sfeer en zowel leerlingen, ouders/verzorgers als leerkrachten en assistenten komen wekelijks met plezier naar de school.

Er wordt gewerkt met up-to-date lesmateriaal; in groep 2 wordt gestart met Veilig Leren Lezen en in groep 4 t/m 8 wordt gewerkt met o.a. Taal Actief en Nieuwsbegrip. In het voortgezet onderwijs komen de lessen grotendeels uit de diverse varianten van Nieuw Nederlands en wordt ook maandelijks met Nieuwsbegrip gewerkt. In het basisonderwijs wordt jaarlijks de Cito volgtoets afgenomen en in het voortgezet onderwijs de Diatoets.

Er vinden regelmatig culturele activiteiten plaats en uiteraard staan jaarlijks de Kinderboekenweek, Sinterklaas en Koningsdag op de agenda, naast bijvoorbeeld de gastlessen rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Er is een bibliotheek met een ruime voorraad Nederlandse boeken die jaarlijks wordt aangevuld.

Op de website (www.regenboogschool.org.uk) vind je meer informatie, waaronder de schoolgids 2020 – 2021.

 


 

PROFIEL

Voor deze – bij voorkeur – combinatiebaan ben je liefst in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het basis- of voortgezet onderwijs (pabo, eerste- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid) en/of heb je aantoonbare ervaring in het onderwijs en/of een vergelijkbare functie.

De voorkeur gaat uit naar een persoon met bijvoorbeeld:

 • ervaring binnen een onderwijsinstelling voor Nederlands primair- of voortgezet
  onderwijs en/of een NTC-school
 • ervaring in het werken als leidinggevende
 • ervaring in het lesgeven in Nederlands als tweede taal
 • affiniteit en bekendheid met het onderwijsprofiel van de school.

Een vloeiende beheersing van het Nederlands is essentieel.

 


 

FUNCTIE

Per 1 maart 2021 is er een vacature voor een directeur die naast het leidinggeven bij voorkeur ook voor de klas staat als leerkracht. De directeur geeft leiding en sturing aan de leerkrachten en onderwijsassistenten (PO en VO), adviseert het bestuur over o.a. onderwijsinhoudelijk beleid, is verantwoordelijk voor de concrete uitvoering van het vastgestelde onderwijsbeleid en is het aanspreekpunt voor de leerkrachten, ouders/verzorgers en leerlingen van de school.

Wij zoeken een enthousiaste, flexibele en pro-actieve directeur die een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft, initiatief neemt, kan improviseren en flexibel is.

Van de directeur wordt verwacht dat hij/zij:

 • richting kan geven aan het huidige onderwijsproces, gebaseerd op onze kernwaarden en visie
 • aanstuurt op het blijven verbeteren en borgen van de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten
 • een klimaat schept waarin medewerkers en leerlingen zich gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen
 • over sterke communicatieve eigenschappen/ vaardigheden beschikt, zowel mondeling als schriftelijk (helder, open, concreet, empathisch, belangstellend)
 • de door de school gebruikte digitale platformen coördineert en actueel houdt voor de groepen (bijv. microsoft education)
 • het aanmeldingsproces van nieuwe leerlingen coördineert en uitvoert en zorgt dat de secretaris ten alle tijden geïnformeerd is over de wachtlijst
 • deelneemt aan bestuursvergaderingen en het bestuur regelmatig informeert over de stand van zaken in de groepen, leerkrachtenteam en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs
 • een toegankelijk aanspreekpunt is voor ouders/verzorgers, leerlingen en collega’s, begrip heeft voor mensen en daarnaast zakelijk effectief en efficiënt kan handelen
 • een sterke persoonlijkheid heeft en blijft bouwen aan een hecht team
 • in oplossingen denkt in plaats van in problemen.

De taken als leerkracht zijn:

 • voorbereiden van de lessen en onderwijs verzorgen
 • het systematisch blijven volgen van de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen en dit goed vastleggen en hierover rapporteren aan de ouders/verzorgers
 • bijwonen van teamvergaderingen
 • zich op de hoogte houden van vernieuwing in het onderwijs
 • contact met ouders onderhouden
 • voortgangsgesprekken voeren
 • een bijdrage leveren aan de organisatie van culture evenementen als Koningsdag en
  Sinterklaas
 • een bijdrage leveren aan het opstellen van het schoolplan en de schoolgids.

De vacature van directeur betreft een parttime functie van gemiddeld ca. 6 uur per week, flexibel in te zetten (dit wisselt erg; van weken met veel meer uren tot weken met nauwelijks uren).

De rol van leerkracht vraagt ca 4-5 uur per week op de zaterdagochtend (lessen tussen 10.00 – 13.00 uur) met daarnaast de benodigde voorbereidingstijd.

 


 

AANBOD
 • Samenwerking voor onbepaalde tijd, na een nader overeen te komen proefperiode, voor 37 lesweken per schooljaar met hierbinnen de mogelijkheid tot het opnemen van twee vrije zaterdagen buiten de schoolvakanties
 • Marktconform brutosalaris plus tegemoetkoming in de reiskosten
 • Aanvang 1 maart 2021 (het inwerken door de huidige directeur, kan vanaf eind februari 2021 starten)
 • Deelname aan bijscholingscursussen van het NOB
 • Een gezellig team, enthousiaste kinderen en betrokken ouders

 


 

SOLLICITATIEPROCEDURE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Naam: Eefje van der Heul
E-mailadres: secretaris@regenboogschool.org.uk
Website: www.regenboogschool.org.uk

Sollicitaties in het Nederlands graag richten aan:
Naam: Secretaris De Regenboogschool
E-mailadres: secretaris@regenboogschool.org.uk

Sluitingsdatum vacature: 11 december 2020

Het sollicitatieproces
Het sollicitatieproces kent twee gesprekken in januari en er zullen bij twee referenten referenties opgevraagd worden. Ook kan het verzorgen van een proefles in januari/februari deel uitmaken van de procedure. We streven ernaar begin februari een besluit te nemen.