De Nederlandse Regenboog School Londen

Onze school biedt onderwijs in de Nederlandse taal - en Nederlandse en Vlaamse cultuur - aan leerlingen van vier tot en met achttien jaar, in de regio Londen.

Leerlingen

115

Leerlingen per groep

≤ 16

Zaterdagen per jaar

37

Lesuren per zaterdag

3

ZA OCHTEND IN NW LONDEN

Wij komen van september tot en met juli (bijna) elke zaterdagochtend bij elkaar, van 10:00 tot 13:00. Normalerwijze op de Salusbury Primary School in Londen, NW6 6RG (tussen Queens Park en Brondesbury Park station), maar vanwege Covid-19 nog even online.

BELANGRIJKE DATA

  • 5 & 12 september: Online lessen via Zoom
  • 19 september: Eerste fysieke schooldag!
  • 10 oktober: Kinderboekenweek
  • 24 oktober: Half term (VRIJ)

AANGESLOTEN NOB

Wij staan onder toezicht van de Nederlandse schoolinspectie en zijn aangesloten bij het NOB (Nederlands onderwijs in het buitenland).

De Nederlandse Regenboog School is een 'Registered Charity' in de UK - Nr. 1121703

Om succesvol te zijn, adviseert de Nederlandse Onderwijs Inspectie minimaal 120 uren Nederlandse taal en Nederlandse en Belgische cultuur per jaar. Op onze school geven wij hier invulling aan door per jaar op 37 zaterdagen drie uur lessen te verzorgen en wekelijks huiswerk op te geven.
Op onze school doceren wij kinderen in de leeftijd van 4 tot 18, in jaargroepen 1 t/m 8, en Voortgezet Onderwijs 1 t/m 4. Er wordt gebruikgemaakt van het Cito-systeem en daarnaast worden er methoden gebruikt die goed aansluiten bij kinderen bij wie het Nederlands de tweede taal is.

Virtuele Koningsdagviering 2020

Vanwege Covid-19 hebben we Koningsdag dit jaar virtueel gevierd, met leuke spelletjes, live muziek, en een quiz via Zoom met 77 deelnemers.

4 Mei Herdenking 2020

Ook dit jaar hebben onze leerlingen weer een bijdrage geleverd aan de 4-mei herdenking op Mill Hill. Deze keer via video, vanwege Covid-19.

Sinterklaas 2019

Op zaterdag 30 november 2019 hebben we de Sint en zijn pieten weer mogen verwelkomen op de Regenboog School. Een heerlijke traditie!