Aanmelden

Schrijf hier in

Wat leuk dat je interesse hebt bij onze school te komen.

Inschrijven is makkelijk, vul dit formulier in:


  Plaatsing & Wachtlijsten

  Plaatsing in een groep gebeurt in principe op basis van de geboortedatum van het kind, net als bij de Engelse school.  Kinderen die een broer of zus op school hebben en kinderen van leerkrachten en onderwijsassistenten krijgen voorrang.

  Plaatsen worden daarna aangeboden op volgorde van wanneer kinderen zijn aangemeld, meestal als een kind in September wordt aangemeld voor het daarop volgende jaar is er plaats, en gedurende het jaar worden nieuwe klassen vaak volledig gevuld en daarom hanteren we een wachtlijst.

  Wachtlijst. Onze lagere groepen zijn meestal vol (16 leerlingen per klas) en we hanteren een wachtlijst.  De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van aanmelden. De datum waarop het ingevulde inschrijfformulier door de school is ontvangen, geldt als aanmelddatum. Indien vanwege bijzondere omstandigheden toepassing van de wachtlijst zou leiden tot onbillijke en onredelijke gevolgen, kan het bestuur hiervan afwijken.

  Aannamebeleid

  • De school is gericht op kinderen met minimaal één Nederlandstalige ouder – door Stichting NOB de zogenaamde NTC 1 + 2 richting genoemd.
  • In principe is het onderwijs gericht op Nederlandstalige leerlingen met tenminste één EU-nationaliteit, in lijn met de Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019-2023. Leerlingen met een significante band met de Nederlandse taal, maar zonder EU-nationaliteit, kunnen ook worden toegelaten met goedkeuren van de Secretaris van het bestuur.
  • Kinderen kunnen op 1  september in de peutergroep beginnen als ze dan drie jaar oud zijn en in groep 1 als ze op 1 september 4 jaar oud zijn.
  • Peuters stromen automatisch door naar groep 1 en als er meer plaatsen beschikbaar zijn in groep 1 worden deze aangeboden zoals aangegeven in de school gids (eerst kinderen met een broer of zus op school of kinderen van leerkrachten en onderwijsassistenen, en daarna op volgorde van aanmeldingsdatum door middel van het formulier op deze webpagina).
  • Wanneer een kind instroomt in groep 2 of hoger, wordt tijdens een proefles het niveau getoetst, door middel van een gesprekje, een dictee en/of een begrijpend lezen toetsje om ervoor te zorgen dat het niveau passend is.
  • Kom gezellig kijken op onze open dag!

  NTC - Niveau (taalniveau)

  Gezien de grote vraag naar plaatsen op de school geven wij alleen onderwijs aan kinderen uit taalrichtingen 1 en 2. Van taalrichting 1 (NTC 1) is sprake als het Nederlands de eerste taal, dus de thuistaal is. Engels is dan de taal van de sociale omgeving en de schooltaal van het dagonderwijs. Bij taalrichting 2 (NTC 2) gaat het om kinderen van wie een van de ouders het Nederlands als moedertaal heeft en ook zoveel mogelijk Nederlands met het kind spreekt. De andere ouder heeft een andere moedertaal waar het kind in meerdere of mindere mate mee opgroeit. Als deze taal Engels is, valt de tweede taal samen met de taal van de sociale omgeving en de schooltaal. Waar de taal van de andere ouder geen Engels is, kunnen de kinderen opgroeien met drie of zelfs vier talen. Kinderen in taalrichting 3 (NTC 3) hebben thuis een minimaal Nederlands taalaanbod. Een van de ouders heeft een Nederlandse achtergrond, maar heeft het Nederlands niet consequent met het kind gesproken. Onderwijs aan deze kinderen is in feite Nederlands als vreemde taal en hiermee geen moedertaalonderwijs. De Regenboogschool is niet geschikt voor NTC-3 kinderen.