Aanmelden

Schrijf hier in

Wat leuk dat je interesse hebt bij onze school te komen.

Inschrijven is makkelijk, vul dit formulier in:

Inschrijfformulier

en stuur het naar Daphna, onze directeur.

Directeur@regenboogschool.org.uk

Daphna zal na ontvangst van het inschrijfformulier contact opnemen en kan ook een update geven met betrekking tot eventuele wachtlijsten en in welke klassen plaats is.

Wil je een keer komen kijken op zaterdagochtend, dat kan ook, stuur ons dan een emailtje om iets af te spreken.

Plaatsing & Wachtlijsten

Plaatsing in een groep gebeurt in principe op basis van de geboortedatum van het kind, net als bij de Engelse school.  Kinderen die een broer of zus op school hebben en kinderen van leerkrachten en onderwijsassistenten krijgen voorrang.

Plaatsen worden daarna aangeboden op volgorde van wanneer kinderen zijn aangemeld, meestal als een kind in September wordt aangemeld voor het daarop volgende jaar is er plaats, en gedurende het jaar worden nieuwe klassen vaak volledig gevuld en daarom hanteren we een wachtlijst.

Wachtlijst. Onze lagere groepen zijn meestal vol (16 leerlingen per klas) en we hanteren een wachtlijst.  De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van aanmelden. De datum waarop het ingevulde inschrijfformulier door de school is ontvangen, geldt als aanmelddatum. Indien vanwege bijzondere omstandigheden toepassing van de wachtlijst zou leiden tot onbillijke en onredelijke gevolgen, kan het bestuur hiervan afwijken.

Aannamebeleid

  • De school is gericht op kinderen met minimaal één Nederlandstalige ouder – door Stichting NOB de zogenaamde NTC 1 + 2 richting genoemd.
  • Ouders kunnen hun kind maximaal een jaar van tevoren aanmelden voor groep 1, waarin kinderen in september kunnen starten als ze voor 1 september minstens 4 jaar oud zijn en er voldoende plek is.
  • Wanneer een kind instroomt in groep 2 of hoger, wordt tijdens een proefles het niveau getoetst, door middel van een gesprekje, een dictee en/of een begrijpend lezen toetsje om ervoor te zorgen dat het niveau passend is.

NTC - Niveau (taalniveau)

Gezien de grote vraag naar plaatsen op de school geven wij alleen onderwijs aan kinderen uit taalrichtingen 1 en 2. Van taalrichting 1 (NTC 1) is sprake als het Nederlands de eerste taal, dus de thuistaal is. Engels is dan de taal van de sociale omgeving en de schooltaal van het dagonderwijs. Bij taalrichting 2 (NTC 2) gaat het om kinderen van wie een van de ouders het Nederlands als moedertaal heeft en ook zoveel mogelijk Nederlands met het kind spreekt. De andere ouder heeft een andere moedertaal waar het kind in meerdere of mindere mate mee opgroeit. Als deze taal Engels is, valt de tweede taal samen met de taal van de sociale omgeving en de schooltaal. Waar de taal van de andere ouder geen Engels is, kunnen de kinderen opgroeien met drie of zelfs vier talen. Kinderen in taalrichting 3 (NTC 3) hebben thuis een minimaal Nederlands taalaanbod. Een van de ouders heeft een Nederlandse achtergrond, maar heeft het Nederlands niet consequent met het kind gesproken. Onderwijs aan deze kinderen is in feite Nederlands als vreemde taal en hiermee geen moedertaalonderwijs. De Regenboogschool is niet geschikt voor NTC-3 kinderen.