Aanmelden

Aannamebeleid

  • Deze pagina geeft de belangrijkste punten van het aannamebeleid dat de school hanteert. De volledige beschrijving van ons beleid kunt u vinden in de schoolgids (onder “Schoolinformatie” / “NOB en documenten”)
  • Alleen kinderen met minimaal één Nederlandstalige ouder – door Stichting NOB de zogenaamde NTC 1 + 2 richting genoemd– worden aangenomen op de Regenboogschool.
  • Ouders kunnen hun kind maximaal een jaar van tevoren aanmelden voor groep 1, waarin kinderen in september kunnen starten als ze voor 1 september minstens 4 jaar oud zijn en er voldoende plek is.
  • Wanneer een kind instroomt in groep 2 of hoger, wordt tijdens een proefles het niveau getoetst, door middel van een gesprekje, een dictee en/of een begrijpend lezen toetsje. Als de leerkracht op basis daarvan verwacht dat de leerling op het niveau van de groep functioneert, kunnen leerling, leerkracht en ouders nog gedurende een maand bepalen of de groep en de school bij de leerling passen en vice versa. Na een maand is de leerling officieel toegelaten en is er schoolgeld verschuldigd. Als het niveau niet aansluit wordt met de ouders besproken wat de mogelijke andere opties voor hun kind zijn.

Plaatsing & Wachtlijsten

Plaatsing in een groep gebeurt in principe op basis van de geboortedatum van het kind. Voor kinderen die elders Nederlands onderwijs hebben gevolgd, kan hiervan afgeweken worden. Het taalniveau en de emotionele rijpheid van het kind worden hierbij in acht genomen. Een kind mag maximaal 1 jaar achterlopen op zijn/haar leeftijdsgenootjes in Nederland.

Als bij aanmelding de gewenste groep vol is, zal het kind op een wachtlijst geplaatst worden. De plaats op de wachtlijst wordt bepaald door de volgorde van aanmelden. De datum waarop het ingevulde inschrijfformulier door de school is ontvangen, geldt als aanmelddatum.

De volgende kinderen krijgen in de volgende rangorde voorrang op de wachtlijst:

  • Kinderen die een broer of zus op school hebben
  • Kinderen van leerkrachten die lesgeven op school
  • Kinderen van onderwijsassistenten die lesgeven op school

Indien vanwege bijzondere omstandigheden toepassing van de wachtlijst zou leiden tot onbillijke en onredelijke gevolgen, kan het bestuur hiervan afwijken.

Schrijf hier in

Wat leuk dat je interesse hebt bij onze school te komen.

Inschrijven is makkelijk, vul dit formulier in:

Inschrijfformulier

en stuur het naar Daphna, onze directeur.

Directeur@regenboogschool.org.uk.

Daphna zal na ontvangst van het inschrijfformulier contact opnemen en kan ook een update geven met betrekking tot eventuele wachtlijsten en in welke klassen plaats is.

 

NTC - Niveau (taalniveau)

Gezien de grote vraag naar plaatsen op de school geven wij alleen onderwijs aan kinderen uit taalrichtingen 1 en 2. Van taalrichting 1 (NTC 1) is sprake als het Nederlands de eerste taal, dus de thuistaal is. Engels is dan de taal van de sociale omgeving en de schooltaal van het dagonderwijs. Bij taalrichting 2 (NTC 2) gaat het om kinderen van wie een van de ouders het Nederlands als moedertaal heeft en ook zoveel mogelijk Nederlands met het kind spreekt. De andere ouder heeft een andere moedertaal waar het kind in meerdere of mindere mate mee opgroeit. Als deze taal Engels is, valt de tweede taal samen met de taal van de sociale omgeving en de schooltaal. Waar de taal van de andere ouder geen Engels is, kunnen de kinderen opgroeien met drie of zelfs vier talen. Kinderen in taalrichting 3 (NTC 3) hebben thuis een minimaal Nederlands taalaanbod. Een van de ouders heeft een Nederlandse achtergrond, maar heeft het Nederlands niet consequent met het kind gesproken. Onderwijs aan deze kinderen is in feite Nederlands als vreemde taal en hiermee geen moedertaalonderwijs. De Regenboogschool is niet geschikt voor NTC-3 kinderen.