Gewaarborgde kwaliteit

Testimonium: December 2022

Wij zijn onlangs naar Nederland verhuisd en de Regenboogschool in Londen heeft onze kinderen hier heel goed op voorbereid: niet alleen de taal, maar ook het in stand houden van de cultuur en tradities. Sinterklaas was misschien nog wel leuker op de Regenboogschool dan op de nieuwe school hier in Nederland!

De Regenboogschool heeft goed geholpen met de integratie in het Nederlandse onderwijs, met het leerlingvolgsysteem ParnasSys en referenties van de leerkrachten, onze drie kinderen konden daardoor zonder vertraging instromen in Nederland.

Het curriculum is van de tijd, de docenten enthousiast, energiek en meedenkend.

De Regenboogschool was voor ons altijd een hele speciale plek in Londen, waar eens per week ouders en kinderen samen komen om de Nederlandse taal en cultuur te ervaren, met de klas en een super team van leerkrachten.

Groetjes, Claire

AANGESLOTEN BIJ HET NOB

Wij staan onder toezicht van de Nederlandse onderwijsinspectie en zijn aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).

NEDERLANDSE SCHOOLINSPECTIE

Van de Inspectie van het Onderwijs:

 

“De Regenboogschool is een stabiele school en het bestuur en het team slagen er al jaren in om de kwaliteit van het onderwijs op een hoog niveau te houden.”

 

“De sleutel tot het succes van de school is het stabiele team van directeur en bevoegde leraren, een betrokken en zichtbaar bestuur en een goede kwaliteitszorg.”

Relevante Documenten

RAPPORT SCHOOLINSPECTIE 2022 BASISONDERWIJS

RAPPORT SCHOOLINSPECTIE 2022 VOORTGEZET ONDERWIJS

CONSTITUTION OF THE REGENBOOG SCHOOL

MEERTALIG OPVOEDEN