Oudertaken

Huishoudelijke Taken

De Regenboogschool kan alleen bestaan met de hulp van de ouders/verzorgers van de leerlingen. De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis en er is geen onderwijsondersteunend personeel in dienst.

Van alle ouders/verzorgers wordt verwacht dat ze af en toe meehelpen op school, bij het surveilleren in de pauze en het rondbrengen van koffie/thee en opruimen aan het einde van de dag. Er zijn meestal drie ouders/verzorgers die dit samen doen, dus dat is best gezellig.

Evenement Organisatie

Ouders/verzorgers helpen ook bij onze culture activiteiten:

  • Kinderboekenweek: groep 6
  • Sinterklaasviering: groep 2
  • Nieuwjaarsborrel: groep 7
  • Vlaamse dag: groep 3
  • Koningsdag: groep 4
  • Culturele dag: groep 5
  • Eindejaarspicknick: groep 1

Elke groep hoeft maar bij 1 evenement te helpen, en wordt daarbij ondersteund door het bestuur (met gedetailleerde draaiboeken) en door de ervaren leerkrachten.

 

Het is voornamelijk versieren, dingen klaarzetten, eten/drinken verzorgen, en het achteraf opruimen, op de dag zelf.

Onderwijs Ondersteuning

Inzet van de ouders/verzorgers wordt ook verwacht voor de onderwijs ondersteuning thuis.

Wij creëren een goede samenwerking door de school toegankelijk te maken voor de ouders/verzorgers. Er wordt regelmatig met de ouders/verzorgers via de leerkrachten, per e-mail en nieuwsbrief gecommuniceerd om informatie uit te wisselen over lopende zaken.

Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTC onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders/verzorgers en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing.

Twee- of méértaligheid is een keuze die bewust door ouders/verzorgers gemaakt moet worden teneinde dit succesvol – samen met het kind of kinderen – tot stand te kunnen brengen.

Succesvolle (tweede) taalverwerving is nauw verbonden aan motivatie en in dit opzicht wordt er dan ook van uitgegaan dat er van huis uit meegewerkt wordt. Ervaring heeft uitgewezen dat dit zowel het tempo als het enthousiasme om Nederlands te leren sterk bevordert.

De Regenboogschool verwacht derhalve van de (Nederlandssprekende) ouders/verzorgers dat er doordeweeks ook daadwerkelijk aan het Nederlands gewerkt wordt, via huiswerk alsmede door zo veel mogelijk in het Nederlands te communiceren.

“Taalverwerving is een creatief proces dat in voortdurend samenspel met het taalaanbod tot stand komt en dat geldt zowel voor de eerste taal als voor de tweede taal.”