Lesgeld

Lesgeld voor het leerjaar 2024-2025

Het lesgeld is £975 per jaar.

Voor meerdere kinderen is er een korting, het tweede kind 10%, het derde kind 20% en het vierde kind 30%.

  • 1 Kind: £975 per jaar
  • 2 Kinderen: £1.853 per jaar
  • 3 Kinderen: £2.633 per jaar
  • 4 Kinderen: £3.315 per jaar
  • De borg bedraagt £325 om een plaats te accepteren. De borg wordt door de school gehouden en als een leerling definitief stopt, en nadat alle andere betalingen zijn afgehandeled, wordt de borg verrekend/gerestitueerd.
  • Lesgeld kan per jaar of per trimester worden voldaan, de school hanteert een opzegtermijn een trimester.
  • Er is ook een klas voor volwassenen, de kosten hiervoor zijn £750 per jaar of £250 per trimester. Voor volwassenen is er geen borg of opzegtermijn.
  • De kosten van de school zijn zo laag omdat we een subsidie van de Nederlandse overheid krijgen en veel ouders vrijwillig helpen met de organisatie.
  • De inkomsten van de school worden gebruikt om de volgende kosten te dekken: de salarissen van de leerkrachten, huur van de lokalen, lesmaterialen, schrijfmaterialen, leesboeken, administratiekosten, drinken, en versnaperingen voor speciale evenementen in het kader van het cultuuronderwijs (uitjes, vieringen, tradities etc).
  • De hoogte van het schoolgeld mag in principe geen belemmering vormen voor de deelname aan het onderwijs. Binnen de financiële mogelijkheden van de school is er een beperkte mogelijkheid voor ondersteuning. Dit wordt per casus heroverwogen. financien@regenboogschool.org.uk