Lesgeld

Lesgeld voor het leerjaar 2020-2021

  • 1 Kind: £900 per jaar; of £75 per maand x 12
  • 2 Kinderen: £1.710 per jaar; of £142,50 per maand x 12
  • 3 Kinderen: £2.430 per jaar; of £202,50 per maand x 12
  • 4 Kinderen: £3.060 per jaar; of £255 per maand x 12
De ouders van de kinderen die later in het schooljaar beginnen, betalen lesgeld dat gebaseerd is op het aantal resterende weken van het schooljaar.
De school hanteert een opzegtermijn van 3 maanden. Restitutie, in geval van eerder verlaten van de school voordat de periode ten einde is, volgt alleen na overleg met de penningmeester.
De inkomsten van de school worden gebruikt om de volgende kosten te dekken: de salarissen van de leerkrachten, huur van de lokalen, lesmaterialen, schrijfmaterialen, leesboeken, administratiekosten, drinken, en versnaperingen voor speciale evenementen in het kader van het cultuuronderwijs (uitjes, vieringen, tradities etc).
Het schoolbestuur is van mening dat de hoogte van het schoolgeld in principe geen belemmering moet vormen voor de deelname aan het onderwijs. Binnen de financiële mogelijkheden van de school is er een beperkte mogelijkheid voor ondersteuning. Dit wordt per casus heroverwogen.