Lesgeld

Lesgeld voor het leerjaar 2023-2024

Het lesgeld is £900 per jaar.

Voor meerdere kinderen is er een korting, het tweede kind 10%, het derde kind 20% en het vierde kind 30%.

 • 1 Kind: £900 per jaar
 • 2 Kinderen: £1.710 per jaar
 • 3 Kinderen: £2.430 per jaar
 • 4 Kinderen: £3.060 per jaar
 • Het lesgeld voor peuters is £450 per kind per schooljaar.
 • De borg bedraagt £300 om een plaats te accepteren. De borg wordt door de school gehouden en als een leerling definitief stopt, en nadat alle andere betalingen zijn afgehandeled, wordt de borg verrekend/gerestitueerd.
 • Lesgeld kan per jaar of per trimester worden voldaan, de school hanteert een opzegtermijn een trimester.
 • Er is ook een klas voor volwassenen, de kosten hiervoor zijn £675 per jaar of £225 per trimester. Voor volwassenen is er geen borg of opzegtermijn.
 • De kosten van de school zijn zo laag omdat we een subsidie van de Nederlandse overheid krijgen en veel ouders vrijwillig helpen met de organisatie.
 • De inkomsten van de school worden gebruikt om de volgende kosten te dekken: de salarissen van de leerkrachten, huur van de lokalen, lesmaterialen, schrijfmaterialen, leesboeken, administratiekosten, drinken, en versnaperingen voor speciale evenementen in het kader van het cultuuronderwijs (uitjes, vieringen, tradities etc).
 • De hoogte van het schoolgeld mag in principe geen belemmering vormen voor de deelname aan het onderwijs. Binnen de financiële mogelijkheden van de school is er een beperkte mogelijkheid voor ondersteuning. Dit wordt per casus heroverwogen. financien@regenboogschool.org.uk