Organisatie

De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis.
Het bestuur staat onder toezicht van externe trustees en stelt de directeur aan.
De directeur staat aan het hoofd van het onderwijzend personeel.

Directie

Directeur: Anne Bos
(vanaf 1 maart: Daphna Plaschkes)
Coördinator Onderbouw: Jip Visser
Coördinator Bovenbouw: Silke Devlieghere .

Externe trustees

Wilco Alberda, Brenda mcCafferty, Nicole Heijens-Berry Caroline Vanovermeire, Edwin Welman en René van Velzen (voorzitter)

Meer over onze raad van toezicht (de externe trustees): Schoolgids, p6-7

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon: Jan van der Meulen

Email: jan.vandermeulen@LSHTM.ac.uk

Klachtenprocedure waarin hij kan bemiddelen: Schoolgids, p27-28

Bestuur

Voorzitter: Janne de Haan
Vice voorzitter: Conchita Rouppe
Secretaris: Jenny Söderström, Eefje van der Heul
Penningmeesters: Frank t’ Sas
Algemene bestuursleden:Jan de Boer, Katrien Gunst, Cora van Rooijen

Bibliotheek

           Erik de Haan & Karin Ollievere-Hop

Health and Safety Manager

          Graham Tanner

Onderwijzend personeel

Groep 1: Daphna Plaschkes (leerkracht), Catrien Coppens (assistent) en Victoria (leerlingassistent)

Groep 2: Julie Catteceur (leerkracht), Hetty Gil (assistent) en Yuki (leerlingassistent)

Groep 3: Jip Visser (leerkracht), Iwan Raats (assistent) en Isabella (leerlingassistent)

Groep 4: Sienna (leerkracht) en Dorien Klaver (assistent)

Groep 5: Rosella de Jong (leerkracht) en Lisa (assistent)

Groep 6: Silke Devlieghere (leerkracht) en Brenda Dierckx (assistent)

Groep 7/8: Ritu Sewnandan (leerkracht) en  Brechtje Voets (assistent)

VO 1 & 2: Pauline Zijdenbos (leerkracht) en Hajar Douiri (assistent)

VO 3 & 4 & 5: Anne Bos (leerkracht tot 1 juni) en Hajar (assistent)

Structuur

Organisatie

De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis. Eén keer per jaar houdt de school een algemene ledenvergadering waarin de leden (de ouders) het bestuur kiezen.

Het bestuur staat onder toezicht van externe trustees, die wel een band hebben met Nederland of België, maar geen directe link met de school hebben om belangenconflicten te vermijden. Eenmaal per jaar vindt een vergadering plaats tussen het bestuur en de trustees en wordt een rapport opgesteld dat volgens de wettelijke regels naar de ‘Charity Commission’ moet worden verzonden.

De directeur staat formeel aan het hoofd van het onderwijzend personeel en is verantwoordelijk voor het curriculum dat samen met de andere leerkrachten wordt opgesteld. De directeur wordt aangesteld door het bestuur.

Lees meer: Schoolgids (PDF, 387 kb).

Charity

Omdat de school in Engeland is gevestigd en moet voldoen aan de Engelse wetgeving werd besloten om vanaf 1 januari 2008 een ‘charity’ op te richten. De charity staat geregistreerd bij de Charity Commission for England and Wales onder nummer 1121703. De statuten van de Charity zijn beschikbaar voor download. De school staat in Nederland geregistreerd onder de nummers: 28HY (primair onderwijs) en 30XU (voortgezet onderwijs).

Lees meer: Constitution of the Regenboog School

Ouderhulp

De Regenboogschool kan alleen bestaan met de hulp van de ouders/verzorgers van de leerlingen.

Van ouders van kinderen wordt verwacht dat ze drie keer per jaar meehelpen op school bij het surveilleren in de pauze en het rondbrengen van koffie en thee.

Naast deze activiteiten, helpen de ouders van de groepen 1 t/m 4 bij 1 van de 4 culture activiteiten in het jaar: Kinderboekenweek, Sinterklaasviering, Koningsdag en de eindejaarspicknick (dit jaar jubileumfeest).

Lees meer: Oudertaken