Organisatie

De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis.
Het bestuur staat onder toezicht van externe trustees en stelt de directeur aan.
De directeur staat aan het hoofd van het onderwijzend personeel.

Directie

Directeur: Daphna Plaschkes
Coördinator Onderbouw: Jip Visser
Coördinator Bovenbouw: Silke Devlieghere
Coördinator Voortgezeg Onderwijs: Pauline Zijdenbos

Externe trustees

Jan de Boer, Wilco Alberda, Caroline Vanovermeire, Edwin Welman en René van Velzen (voorzitter)

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon: Jan van der Meulen

Email: jan.vandermeulen@LSHTM.ac.uk

Hij kan bemiddelen in de klachtenprocedure zoals beschreven in de schoolgids.

Bestuur

Voorzitter: Martijn de Vree
Vice voorzitter: Frank t’ Sas
Secretaris: Laurens Steenbergen
Penningmeesters: David Kerstens, Jasper Holman
Algemeen bestuurslid: Noortje Marres

Bibliotheek

           Erik de Haan & Karin Ollievere-Hop

Health and Safety Manager

          Graham Tanner

Onderwijzend personeel

Groep 1: Daphna Plaschkes (leerkracht), Catrien Coppens (assistent) en Sophie Berry (leerlingassistent)

Groep 2: Jip Visser / Jasmijn Maljers (leerkracht), Rianne Freriks (assistent) en Yuki Hoshino (leerlingassistent)

Groep 3: Julie Catteceur (leerkracht), Poppea Prenen (assistent), Janna Young (leerlingassistent)

Groep 4: Sienna Huissen (leerkracht) en Lisa van Reenen (assistent)

Groep 5: Rosella de Jong (leerkracht) en Iwan Raats (assistent)

Groep 6: Silke Devlieghere (leerkracht) en Brenda Dierckx (assistent)

Groep 7/8: Ritu Sewnandan (leerkracht) en  Brechtje Voets (assistent)

VO 1 & 2: Pauline Zijdenbos (leerkracht) en Hajar Douiri (assistent)

VO 3 & 4 & 5: Allon Leever (leerkracht) en Hajar Douiri (assistent)

Structuur

Organisatie

De school wordt bestuurd door ouders op vrijwillige basis. Eén keer per jaar houdt de school een algemene ledenvergadering waarin de leden (de ouders) het bestuur kiezen.

Het bestuur staat onder toezicht van externe trustees, die wel een band hebben met Nederland of België, maar geen directe link met de school hebben om belangenconflicten te vermijden. Eenmaal per jaar vindt een vergadering plaats tussen het bestuur en de trustees en wordt een rapport opgesteld dat volgens de wettelijke regels naar de ‘Charity Commission’ moet worden verzonden.

De directeur staat formeel aan het hoofd van het onderwijzend personeel en is verantwoordelijk voor het curriculum dat samen met de andere leerkrachten wordt opgesteld. De directeur wordt aangesteld door het bestuur.

Charity

Omdat de school in Engeland is gevestigd en moet voldoen aan de Engelse wetgeving werd besloten om vanaf 1 januari 2008 een ‘charity’ op te richten. De charity staat geregistreerd bij de Charity Commission for England and Wales onder nummer 1121703. De statuten van de Charity zijn beschikbaar voor download. De school staat in Nederland geregistreerd onder de nummers: 28HY (primair onderwijs) en 30XU (voortgezet onderwijs).

Ouderhulp

De Regenboogschool kan alleen bestaan met de hulp van de ouders/verzorgers van de leerlingen.

Van ouders van kinderen wordt verwacht dat ze meehelpen op school bij het surveilleren in de pauze en het rondbrengen van koffie en thee.

Naast deze activiteiten, helpen de ouders ook bij culture activiteiten in het jaar.