Geschiedenis van de school

Al ruim 30 jaar Regenboogschool!

Onze school ontleent haar naam aan “The Rainbow Montessori School”, waar de Regenboogschool sinds haar oprichting, in 1993, intrek had genomen. Kitty van Zweeden – bevoegd Montessori leerkracht – is de school begonnen, zij gaf les op de Rainbow Montessori School en is met 6 kinderen begonnen op de zaterdagochtend (10-13u). De school is opgezet met behulp van NOB. In het begin werd gebruikt gemaakt van Montessori materialen en werd er bij het NOB materialen aangeschaft met de subsidie vanuit Nederland. Daarnaast werd in het begin veel materiaal zelf gemaakt.

In het begin was er 1 klas waar alle niveaus bij elkaar zaten. Nadat het aantal leerlingen was gegroeid waren er heel lang combinatie klassen met max 16 leerlingen, 8 leerlingen van ieder jaar.

Twee jaar voor de verhuizing naar Gunnersbury (ISL) (2013) startte, vanwege een wachtlijst die was ontstaan, een Nederlandse middagschool. Deze middagschool stond apart van de Regenboogschool, maar er werd door een aantal leerkrachten van de Regenboogschool lesgegeven en hetzelfde gebouw werd gebruikt. De verhuizing naar Gunnersbury (2013) bracht meer ruimte met zich mee waardoor er op de ochtendschool plek was voor iedereen.

De school begon oorspronkelijk als een vereniging die geregistreerd was bij de Kamer van Koophandel in Den Haag. Omdat de school in Engeland is gevestigd en moet voldoen aan de Engelse wettelijke vereisten werd besloten om vanaf 1 januari 2008 verder te gaan als een Charity.

In 2010 is begonnen met het voortgezet onderwijs en in 2015 is de school verhuisd naar Queen’s Park (Salusbury Primary School) om zo ruimte te bieden aan het groeiend aantal leerlingen. Eind 2021 is de Vlaamse school van Flanders House opgenomen in de Regenboogschool en hebben we een groep leerlingen verwelkomd in combinatie met het starten van een jaarlijkse Vlaamse culturele dag, die nu al erg populair is.

Anno 2023/24 zijn er meer dan 150 leerlingen verspreid over een peuterklas, de basis school en 4 jaren voortgezet onderwijs.