Visie en missie

Missie

Onderwijs verzorgen in de Nederlandse Taal en Nederlandse en Vlaamse cultuur aan leerlingen van 3 tot en met 18 jaar in de regio Londen, daarbij aansluitend op de onderwijsdoelen van het ministerie van OC&W in Nederland (die de school tevens inspecteert), met een gewaarborgde hoge kwaliteit mede voorzien door gekwalificeerde en doorstuderende docenten. Resulterend in een optimale aansluiting op het Nederlandse en Vlaamse onderwijs passend bij betreffende leeftijdscategorie.

Visie

Het aanbieden van hoge kwaliteit taal- en cultuuronderwijs aan, en zo goed mogelijk afgestemd op, kinderen in de regio Londen voor een optimale aansluiting op het onderwijs op alle niveaus in Nederland of Vlaanderen. En bereidheid tot duurzame groei en nieuwe initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit en het gemeenschapsplezier.

Schoolklimaat

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Om dit te laten slagen, spelen ouders, leerkrachten en leerlingen hierin een belangrijke rol. Omdat de lessen in het weekend plaatsvinden, streven wij naar een ontspannen sfeer waardoor de kinderen het leren van Nederlands eerder als een spel en gezellig samenzijn ervaren, dan als een zesde schooldag in een toch al drukke Engelse schoolweek. Uiteindelijk willen we dat ieder kind iedere zaterdagmorgen graag naar onze school toekomt en met plezier uitkijkt naar de week daarop volgend.