Visie en missie

Missie

De Regenboogschool biedt als zelfstandige school onderwijs in de Nederlandse Taal, en in de Nederlandse en Vlaamse cultuur, aan leerlingen van vier tot en met achttien jaar in de regio Londen. Het onderwijsaanbod sluit aan op de onderwijsdoelen in Nederland, en is van een gewaarborgde hoge kwaliteit.

Visie

De Regenboogschool streeft ernaar zelfstandig en laagdrempelig taal- en cultuuronderwijs aan te bieden aan kinderen in de regio Londen, zodat zij zijn voorbereid op een probleemloze instroom in het onderwijs in Nederland of Belgiƫ.

Schoolklimaat

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Om dit te laten slagen, spelen ouders, leerkrachten en leerlingen hierin een belangrijke rol. Omdat de lessen in het weekend plaatsvinden, streven wij naar een ontspannen sfeer waardoor de kinderen het leren van Nederlands eerder als een spel en gezellig samenzijn ervaren, dan als een zesde schooldag in een toch al drukke Engelse schoolweek. Uiteindelijk willen we dat ieder kind iedere zaterdagmorgen graag naar onze school toekomt en met plezier uitkijkt naar de week daarop volgend.