Groep 2

In groep 2 werken wij met de methodes: Veilig leren lezen, Speel je wijs woordenschat en Schatkist. Op speelse wijze leren de kinderen letters, woorden en uiteindelijk lezen. Daarnaast focussen wij ook op basisbeginselen als klank, rijm, kritisch luisteren, auditieve oefeningen en de actieve en passieve woordenschat. Iedere week focussen wij op één letter en één woord. Wij gebruiken verschillende werkvormen in de klas, o.a.: zang, dans, drama, werken in een boekje, spel, kleine en grote kring, werken in tweetallen. Aan het einde van de dag krijgen de kinderen huiswerk mee gerelateerd aan de lesstof van die dag. Iedere zaterdag gaan wij naar onze bieb en mogen de kinderen een of meerdere boeken lenen.