Groep 4

De kinderen werken vanaf groep 4 met Taal actief. Deze methode is helemaal nieuw voor hen, maar met de hulp van de twee juffen, wordt het voor hen zeker een leuke uitdaging. Er zijn acht thema’s per schooljaar. Elke week wordt er een nieuw kernverhaal aangeboden en daar horen dan telkens twaalf nieuwe woorden bij. Er wordt geoefend met de nieuwe woordenschat en we leren ook telkens een aantal nieuwe onderdelen van “Taal verkennen” (grammatica). Bij elk thema hoort ook een methodetoets om te zien of de kinderen alle lessen van het thema goed hebben begrepen.
Verder werken we in de klas ook met Nieuwsbegrip. Op een hele toffe manier werken we zo aan begrijpend lezen! De kinderen leren tegelijkertijd ook wat er in de actualiteit gebeurt.
Voor spelling gebruiken we Woordbouw (Blok 2, 3 en 4) en krijgen de kinderen ook af en toe een dictee.
De lesonderwerpen worden zoveel mogelijk op een creatieve manier aangeboden, want leren moet nog altijd leuk blijven! We werken dus regelmatig met liederen, taalspelletjes, drama-oefeningen, filmpjes, enz. Plezier in groep 4 is ons motto!
Ook zijn er elk jaar de culturele gebeurtenissen zoals Sinterklaas en Koningsdag waarbij we een hele ochtend feest vieren en leuke activiteiten doen met de hele school.