Groep 5

In groep 5 wordt voornamelijk gewerkt met de taalmethode Taal Actief.  Hierin worden aan de hand van verschillende thema’s  diverse taalvaardigheden aangeboden.

Elke week is er een instapverhaal waarin zo’n twaalf nieuwe themawoorden aan bod komen. Vervolgens wordt daarmee geoefend. Verder worden er in de taalverkenningslessen grammaticale aspecten van het Nederlands geoefend.  Soms gebeurt dat op een wat andere, modernere manier dan wij als volwassenen hebben meegekregen. We hebben het over wie- waar- en wanneerdelen (zinsdelen), de ik-, hij- en wij-vorm van werkwoorden (persoonsvormen), en over woordsoorten als zelfstandig naamwoord, bijvoegelijk naamwoord, werkwoord, voegwoord, lidwoord.

Spelling wordt voornamelijk aangeboden via Woordbouw – een oefenschrift dat als huiswerk wordt meegegeven. Kinderen kunnen online (bloon.nl) de aangeboden woorden als zodanig oefenen voor de dictees.

Nederlandse cultuur wordt ervaren in het samen vieren van Sinterklaas, Koningsdag en Boekenweek. Daarbuiten kijken we af en toe naar Nieuwsbegrip, waarin actuele onderwerpen uit Nederland besproken worden

Elke zaterdag morgen starten de kinderen in groep 5 met het in de kring lezen van een Nederlands boek uit de bibliotheek of van thuis. Wij lezen regelmatig samen met de kinderen en houden bij hoever ze in het boek zijn.

Het is heel belangrijk dat kinderen thuis ook zelf of samen met de ouders lezen. Lezen vergroot de woordenschat, geeft een beter begrip van zinsbouw en bouwt aan het voorstellingsvermogen (in het Nederlands). Ook het kijken naar Nederlandstalige informatieve programma’s kan bijdragen aan het vergroten van de Nederlandse luister en spreekvaardigheid. Op school hebben we slechts 3 uurtjes per week waarin heel veel moet gebeuren. Het automatiseren van het Nederlands moet thuis ondersteund worden, zeker als Nederlands niet de dagelijkse voertaal is.

In groep 5 houden de kinderen voor het eerst een spreekbeurt. Hardop vertellen over iets waar jij veel van af weet, terwijl een groep mensen jou aankijkt kan best spannend zijn! Daarom kiezen we ervoor dat de kinderen iets over zichzelf vertellen, al dan niet ondersteund door foto’s op het bord. Het gaat hier om het bouwen van zelfvertrouwen en vrijmoedig spreken voor publiek, onderdelen van spreekvaardigheid. Het is altijd weer erg leuk om zodoende ook meer te weten te komen over de kinderen zelf en wat hen boeit.

Een tweede presentatie vindt plaats in de vorm van een boekbespreking of boekverslag. Dit jaar hebben we gekozen voor een verslag, omdat de kinderen al in het openbaar zullen spreken tijdens de viering van het jubileum.

We zijn er erg blij mee dat vrijwel alle kinderen elke keer met plezier naar de Nederlandse school komen, op een zaterdag wanneer andere kinderen vrij zijn. De school bestaat nu al vijfentwintig jaar en is een waardevol plekje waar Nederlandse kinderen en volwassenen elkaar kunnen ontmoeten. Een stukje Nederland in Londen, iets om trots op te zijn!