Groep 6

Groep 6 is een heerlijke groep. De kinderen zijn op deze leeftijd erg onafhankelijke, gemotiveerde en hardwerkende kinderen die weten wat van hen verwacht wordt. We werken, net zoals in groep 4 en groep 5 met de taalmethode Taal Actief, waarin thema’s behandeld woorden die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. We breiden dit nog uit met Nieuwsbegrip waarin actuele thema’s worden besproken en geĆ«valueerd n.a.v. een quiz. Er wordt in groep 6 op een goed niveau gewerkt en we proberen de kinderen zo veel mogelijk tot bloei te laten komen in de 3 uur die we hebben per week. Daarnaast hebben we ook boekbesprekingen en spreekbeurten waarin de kinderen hun interesses kunnen presenteren en een essentieel onderdeel van taalonderwijs aan bod komt: het presenteren en jezelf uitdrukken in de Nederlandse taal. Tot slot krijgen de kinderen in groep 6 iedere week ook huiswerk mee d.m.v. Woordbouw boekjes. Hiervan hebben ze ook elke maand een dictee. Daarnaast krijgen de leerlingen soms nog aanvullend huiswerk mee om de geleerde lesstof te herhalen.

Persoonlijk vinden wij het belangrijkste dat de kinderen iedere week met een glimlach naar de les komen en er zin in hebben.