Groep 7/8

In groep 7 en 8 werken we verder aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal en cultuur. Sinds 2016 werken wij in beide groepen met de nieuwste methode van Taal actief! Hierin wordt het verkennen van taal, spelling en de woordenschat uitgebreid behandeld. Vanaf dag één werken de kinderen op hun eigen niveau.Voor extra spelling gebruiken wij Woordbouw. Dit wordt als huiswerk meegegeven. De cultuurlessen bestaan uit lessen van Nieuwsbegrip. Hierin worden actuele zaken uit Nederland, maar ook uit andere delen van de wereld, behandeld. Het lezen van een Nederlandse boeken is ook heel belangrijk voor het ontwikkelen van de woordenschat bij de kinderen en daar gaan we iedere zaterdag aandacht aan besteden door stillezen, samen lezen en het bespreken van boeken. Ook worden er spreekbeurten gehouden door de leerlingen. Deze gaan vaak over Nederlandse onderwerpen wat weer een culturele bijdrage levert. We geven wekelijks huiswerk mee aan de leerlingen. Door het thuis oefenen en herhalen van de aangeboden stof in de klas is het makkelijker om de nieuwe lesstof snel eigen te maken.