Lesmethodiek

De lessen hebben tot doel om de aansluiting op het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen en de school valt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs volledig onder de Nederlandse onderwijsinspectie. De school streeft naar een goede opvang en overdracht van leerlingen vanuit en bij terugkeer naar Nederland of bij in/uit-stroom in een andere Nederlandse school elders op de wereld.

 

Basisonderwijs

Om het niveau te bewaken, maken wij in het primair onderwijs gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem, waarbij wij ernaar streven de kerndoelen (algemene kerndoelen voor basisonderwijs Nederlands) te bereiken. Hiervoor wordt in de lagere groepen gebruikt gemaakt van de methode ‘Veilig leren lezen’ en vanaf groep 4 van ‘Taal actief’. Onze school heeft een bibliotheek met een ruime keus Nederlandse kinderboeken en elke week brengt iedere groep een bezoek aan de bibliotheek. Na de les krijgen de ouders een e-mail met het huiswerk voor de volgende les toegezonden.

Voortgezet Onderwijs

Bij de start van ieder jaar in het VO vindt een gesprek plaats over leerdoelen, zodat het lesprogramma daarop kan worden aangepast.

In VO1 maken we gebruik van Nieuw Nederlands t/havo en Nieuwsbegrip.

In VO2 maken we gebruik Nieuw Nederlands havo2 en vwo2 en Nieuwsbegrip.

In VO3 maken we gebruik Nieuw Nederlands havo of vwo 3 en nieuwsbegrip.

In jaar 4 maken we gebruik van Nieuw Nederlands vwo en havo 4/5 en Nieuwsbegrip, en bereiden we voor op CNaVT.

Het CNaVT certificaat kan worden behaald in Groot-Brittannië. Het kent verschillende profielen. Het Profiel Educatief Startbekwaam geeft toelating op de meeste universiteiten en hogescholen in Nederland en België. Dit certificaat kan, afhankelijk van het niveau van de leerling, worden behaald wanneer een leerling 16 jaar of ouder is.