Voortgezet Onderwijs 3 & 4

In het VO is het doel van de Nederlandse Taal en Cultuur lessen om de leerlingen voor te bereiden op studeren en werken in Nederland. We maken hierbij niet alleen gebruik van de methodes Nieuw Nederlands en Nieuwsbegrip, maar ook van bijvoorbeeld Nederlandse actualiteitenprogramma’s. We beschikken zowel over methodes op vmbo, havo als vwo niveau. We kijken in het VO goed naar de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Deze kan erg uiteen lopen. Waar mogelijk differentiëren we het aanbod, zodat ieder kind goed tot z’n recht kan komen.

In VO 4 is het mogelijk om (via de UCL) het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal op het niveau ‘Educatief Startbekwaam’ (B1) te behalen. Dit certificaat bewijst het niveau van de Nederlandse taalvaardigheid en kan getoond worden bij het inschrijven voor hbo- en wo-studies.

We vragen leerlingen per jaar minimaal 4 boeken van Nederlandse schrijvers in het Nederlands te lezen en om minimaal tweemaal per jaar een mondelinge presentatie te verzorgen, waarbij gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld powerpoint of Prezi.

De leerlingen krijgen wekelijks huiswerk waar ze gemiddeld max. 30 minuten tijd aan besteden. Door thuis ook veel Nederlands te spreken, te lezen en te luisteren, is het gemakkelijker om de stof in de lessen snel eigen te maken en het Nederlands op het gewenste peil te houden.